ChiRunning Live: 8-week 5K Training Program – Starts July 8th. Click for more info...

$0.00
0
0
Subtotal: $0.00

No products in the cart.

Search
Ota Kulhánek

certified instructor

Certified since August 2020

Ota Kulhánek

instructor map marker Prague

Connect with Ota

Jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem se účastnil závodů na běžkách. Po mnoho let jsem hrál golf a dosáhl téměř jednomístného handicapu. V posledních letech se věnuji převážně cyklistice, běhu a plavání. Kromě sportu jsem většinu svého pracovního života strávil na různých vedoucích pozicích v mezinárodních společnostech i v neziskové organizaci.

K běhání jsem měl vždy velmi blízko a po seznámení se s metodou ChiRunning se mne běhání baví a uspokojuje mnohem více než kdykoli před tím. Hlavně kvůli tomu, že běhání je mnohem snažší, zábavnější a dokážu běhat dále, rychleji a bez nebezpečí zranění. Jsem velmi potěšen, že jsme se stal ChiRunning instruktorem a mohu tuto metodu sdílet s ostatními.

Před několika lety jsem začal s prací a praxí na dechových technikách a otužování a stal jsem se certifikovaným instruktorem metody Wima Hofa.

Jsem také instruktorem dýchací metody zvané Oxygen Advantage.

Dýchací techniky WHM a Oxygen Advantage se velmi dobře doplňují a začlenění těchto cvičení do každodenních návyků mi pomohla přinést zásadní pozitivní dopady do mých sportvních výkonů i každodenní pohody.

Chci se s vámi podělit o znalosti a zkušenosti, které jsem v životě získal, abyste se cítili šťastní, zdraví a silní a abyste se spojili sami se sebou, s přírodou a lidmi kolem nás.

 

I am a lifelong athlete. In my youth, I took part in cross-country skiing. For many years I played golf and achieved an almost single handicap. In recent years, I have focused mainly on cycling, running, and swimming. In addition to sports, I have spent most of my working life in various leadership positions in international companies and in non-profit organizations.

I have always been very close to running and after getting acquainted with the ChiRunning method, I enjoy running and it satisfies me much more than ever before. Mainly because running is much easier, more fun and I can run further, faster, and without the risk of injury. I am very pleased that we have become a ChiRunning instructor and can share this method with others.

A few years ago, I started working on breathing techniques and winter swimming and became a certified instructor of the Wim Hof method.

I am also an instructor of a breathing method called Oxygen Advantage.

The breathing techniques of WHM and Oxygen Advantage complement each other very well and incorporating these exercises into everyday habits can bring major positive impacts on sports performance and everyday wellbeing.

I want to share with you the knowledge and experience that I have gained in my life, to make you feel happy, healthy, and strong, and to connect with yourself, nature, and the people around us.

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Race Resume

Ultra Marathons

0

Marathons

0

Half Marathons

0

10Ks

0

5Ks

0

back to top